مقاله و کتاب

طرح کسب و کار چيست ؟

معرفی کتاب business plan

طر ح کسب و کار چيست ؟

 

استفاده صحيح از منابع موجود برای انجام فعاليتهای اقتصادی همواره يکی از دغدغه های سرمايه گذاران وتامين کنندگان منابع مالی بوده است .

 

به همين منظور سرمايه گذار با انجام بررسی ها و برآوردهای جامع و تدوين چشم انداز پروژه قبل از اجرا ، دورنمای جامعی از طرح را ترسيم می کند . بنابراين بطور خلاصه می توان گفت "يک طرح کسب و کار حاوی اطلاعاتی درخصوص توليد يا خدمات شرکت ، روش های توليد ، بازار و مشتريان ، استراتژی بازار يابی ، منابع انسانی ، نيازهای مالی و نحوه تامين منابع مالی می باشد "

 اينکه يک طرح کسب و کار بايد حاوی چه مطالبی باشد ، و يانحوه تنظيم و ارائه آن چگونه باشد ، به عوامل متعددی بستگی دارد .

 

درخصوص پاسخگوئی به اين پرسش ها ، کتابهای متعددی نوشته شده است .از بهترين کتابها در اين زمينه میتوان به دو کتاب به زبان انگليسی و فارسی اشاره کرد .

 

1- کتاب business plan نوشته tim berry نويسنده آمريکائی و دارنده دکترای mba و صاحب چندين اثر در حوزه مباحث بازرگانی . نويسنده در 6 بخش و 21 فصل کارکرد طر ح کسب و کار ، نحوه تنظيم و نگارش آن را با آوردن دو مثال مورد بحث و تجزيه و تحليل قرارداده است .

نسخه انگليسی اين کتاب به صورت c d  در دبيرخانه انجمن موجود است .

 

 علاقه مندان برای دريافت cd  متوانند با دبيرخانه تماس بگيرند. 

2- کتاب راهنمای طرح کسب و کار نوشته مسعود شفيعی که توسط موسسه خدمات فرهنگی رسا انتشار يافته و تاکنون 5 بار

چاپ شده است . ( چاپ پنجم 1383 )

 اين کتاب در واقع ترجمه کتاب " راهنمای تهيه طرح کسب و کار  " نوشته چند تن از کارشناسان بين المللی  آنکتاد می باشد .

علاقه مندان با مطالعه اين دو کتاب اطلاعات مفيدی در اين حوزه بدست خواهند آورد .

 

  با تشکر از آقای مهندس خليل ورد شرکت مهندسين مشاور تدبير صنعت ايرانيان برای زحمت معرفی کتاب طرح کسب و کار