گفتگوی ویژه

درتخصیص ارز ، طرح های تولیدی صادرات محور باید دراولویت قرارگیرند

alt

 

 نرخ ارزو نوسانات آن  در چند ماه اخیر بحث روز همه محافل است . این موضوع در محافل اقصادی به ویژه در صنف مشاوران سرمایه گذاری که در تهیه طرح ها و گرفتن تسهیلات از بانک ها ارتباط پیوسته ای با نرخ ارز و ثبات آن دارند ، از اهمیت دوچندانی برخوردار است .

ادامه مطلب...

اعضای انجمن می توانند و باید از صفر تا صد يک پروژه را به عهده بگيرند .

alt آقای دکترمهرداد باقری  از پايه گذاران انجمن شرکتهای مشاور سرمايه گذاری و نظارت طرح ها بوده اند و همواره در شناساندن انجمن به  نهادها و مجامع کشوری و فراهم سازی زمينه توسعه انجمن اقدامات ارزشمندی کرده اند .

ايشان  سمت ها ی مهمی در وزارتخانه ها و سازمانهای مهم کشوری و از جمله  اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران  داشتند و  از طرف انجمن نیز عضو هيات نمايندگان اتاق ایران بودند  .

آقای دکتر باقری  از طرفی در شرکت متبوع خود با بازارهای کار، سرمايه و پول ايران و جهان ارتباط روزانه داشته و از تجربيات ارزشمندی برخوردارند .

 دبيرخانه انجمن با استفاده از فرصت، در مصاحبه ای نظرات و راه حل های ايشان را برای پيشرفت انجمن و توسعه بازار اعضا جويا شده است .

آقای دکتر باقری شما بحث اتحاد اعضای انجمن حول محور تخصص را مطرح کرده ايد . اتحاد مورد نظر شما به چه جنبه هائی توجه دارد و در صورت تحقق چه نتايجی خواهد داشت ؟

طبق اساسنامه ،  انجمن شرکتهای مشاور سرمايه گذاری و نظارت طرحها ، انجمنی تخصصی است و اعضای انجمن هم حول اين تخصص که ابعاد وسيعی دارد و پروژه ها و صنعت کشور به آن نياز مندست جمع شده اند . تخصص انجمن که از مطالعه تا بررسی مسائل مالی و اقتصادی و فنی طرحها را در برمی گيرد علاوه برتهيه بيزنس پلان يا برنامه جامع عملياتی ، در اجراء هم کاربرد دارد .

وقتی می گوئيم در اجرا هم کاربرد دارد منظور اينست که اعضای انجمن هم می توانند در ابعاد فنی طرح بحث مهندسی بکنند و هم در بحثهای مالی و بازار پول و سرمايه وارد شوند . اگر اينگونه و جامع به حرفه مشاوره سرمايه گذاری بنگريم ، موضوع اتحادمان مشخص می شود .

حال ممکن است اين تخصص را بعضی از اعضای انجمن داشته باشند و برخی نداشته باشند .اين وظيفه انجمن است که زمينه ايجاد اين تخصص را از راه آموزش به معنی وسيع کلمه در تمام اعضايش فراهم کند .

بنابراين اتحاد ما نبايد حول محور بانک  باشد ، زيرا در اين صورت عملا يا کارگزار بانک می شويم يا اداره اطلاعات بانک ها . حال آنکه بانکها يکی از مجموعه هائی هستند که می توانند از تخصص ما استفاده کنند .

همکاری با بانک ها می تواند بخشی جزئی از کارما باشد . ماحول محور تخصصمان متحد شديم و انجمن درست کرديم و چون اين تخصص در ايران عملا در جائی متمرکز نيست ، اين انجمن می تواند تمام اهل فن را در ابعاد وسيع کلمه دور خودش جمع کند .

ادامه مطلب...