اعضای دوره چهارم شورایعالی کانون انتخاب شدند

alt

مجمع عمومی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی روز چهارشنبه 25 فروردین در سالن اجتماعات هتل سیمرغ تهران برگزارشد .

در جریان برگزاری نشست مجمع  با توجه به پایان یافتن دوره سوم شورایعالی کانون ،  شرکت کنندگان با اکثریت آرا از بین 21 نفر داوطلب ، اعضای اصلی و علی البدل دوره چهارم را به این شرح برگزیدند :
7 نفر اعضای اصلی :
1- خانم هما سادات گوشه از گروه مشاورین سرمایه گذاری ستاره صنعت پردازان با 70 رأی
2- عبدالاحد فرج زاده از پژوهشگران فن گستر با 69 رأی
3- سیامک صمیمی دهکردی از تدبیر صنعت ایرانیان با 52 رأی
4- سید عبدالخالق سجادی از طرح گستر دنا با 48 رأی
5- مصطفی خسروشاهلی از مشاور مهندسی و مدیریت رادها با 41 رأی
6- بهرام مهدی زاده از سنجش امکان طرح با 41 رأی
7- رضا اکبرنیا از پیشران صنعت تهران مهر با 38 رأی 

5نفر اعضای علی البدل
1- سید حسن خباز از فهامه با 35 رأی
2- امیر حسین پور از پویا پرتو طرح با 34 رأی
3- کوروش نیکخو از راهنما صنعت ایرانیان با 34 رأی
4- محمد رضا بلورانی از پولاد با 30 رأی
5- سید علی اکبر ریاضی از کاهنربا با 30 رأی