کاندیداهای عضو انجمن در انتخابات شورایعالی کانون

alt

انتخابات برای تعیین اعضای شورایعالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی  دردوره چهارم روز چهارشنبه 25 فروردین 95 در هتل سیمرغ تهران برگزارمی شود .

در انتخابات این دوره 21 نفر نامزد شده اند که هفت نفر از آنها از شرکتهای عضو انجمن شرکتهای مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرحها هستند .

اسامی اعضای انجمن که برای عضویت درشورایعالی کانون داوطلب شده اند به ترتیب حروف الفبا به این شرح به آگاهی اعضای محترم انجمن می رسد :

1- شرکت پژوهشگران فن گستر -  آقای مهندس عبدالاحد فرج زاده

2- شرکت پولاد                    -  آقای مهندس محمدرضابلورانی

3- شرکت رادها                   -  آقای مهندس مصطفی خسروشاهلی

4- شرکت راهنماصنعت ایرانیان - آقای مهندس کوروش نیکخو

5- شرکت ستاره صنعت پردازان - خانم هماسادات گوشه

6- شرکت فهامه                   - آقای مهندس حسن خباز

7- شرکت کاهنربا                 - آقای مهندس علی اکبرریاضی