انتخابات دوره چهارم شورای عالی کانون مشاوران اعتباری

مجمع عمومی عادی سالانه کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی روز چهارشنیه 25 فروردین 1395  در آمفی تئاتر هتل سیمرغ تهران  برگزار می شود .

انتخاب اعضای شورای عالی دوره چهارم و گزارش های عملکرد سالانه از مهمترین موضوعات نشست مجمع عمومی کانون است .

alt