تفاهمنامه باموسسه حقوقی

 

 

 

تفاهمنامه همکاری انجمن شرکتهای مشاور سرمایه گذاری ونظارت طرحها و موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت به امضاء رسید واین فرصت برای بهره مندی اعضای انجمن از مشاوره و دیگر خدمات حقوقی این موسسه فراهم شد .

طبق 7-4 تفاهمنامه ، انجمن موسسه را به عنوان مشاور حقوقی خود به اعضاء معرفی خواهد کرد.

همچنین تعرفه خدمات موسسه برای آگاهی اعضای انجمن به تفاهمنامه پیوست شده است.

altaltalt