همایش منطقه ای کانون مشاوران اعتباری در مشهد

alt

همایش منطقه ای کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی با عنوان " بررسی آثار کاربست خدمات مشاوران در اجرای طرح ها " روز پنجشنبه 3 دیماه با حضور شخصیت های اقتصادی ملی، منطقه ای، مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری و مدیران و کارشناسان نظام بانکی در مشهد برگزار می شود.


در این همایش که با اهدافی مانند : هدایت سرمایه ها به سوی طرح های سود آور / جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی محدود / کاهش ریسک سرمایه گذاری ترتیب می یابد کارشناسان پیرامون اهمیت نقش مشاور در اجرای طرح ها سخن خواهند گفت.

همايش های منطقه ای، بر آن هستند تا با شناساندن عميق ترِ تأثير مثبت استفاده از خدمات مشاوران عضو كانون در كاهش ريسك سرمايه گذاران و تأمين كنندگان منابع مالی و پيش گيری از اتلاف سرمايه و انرژی و ساير نهاده های مورد نياز انجام هرگونه سرمايه گذاری، وظيفه صيانت از حرفه پی‌گيری شود و گام هایی‌ مؤثر در تحقق هدف گسترش بازار كارِ مشاوران عضو برداشته شود.