بانک صنعت و معدن به همکاری با مشاور قطعا علاقه و اعتقاد دارد

alt

بانک و مشاور یک تیم هستند و نگاه بانک به مشاور نگاه به هم تیمی است .

اعضای هیات مدیره انجمن شرکتهای مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرحها ، روز یکشنبه 22 آذر با آقای علی اشرف افخمی مدیرعامل بانک صنعت و معدن دیدار و درباره مسائل مشاوران سرمایه گذاری و تقویت همکاری با بانک گفتگو کردند .

در آغاز این جلسه که در دفتر مدیرعامل بانک صنعت و معدن برگزار شد ، آقای رضا پدیدار رئیس هیات مدیره انجمن با اشاره به عضویت 150 شرکت مشاور در انجمن که 64 شرکت از آنها فعال هستند گفت در انجمن ظرفیت خوبی بوجود آمده است که امیدواریم با هدایت بانک صنعت و معدن که کمک به فعالان اقتصادی از سیاست ها و راهبردهای آنست ، از این ظرفیت بخوبی استفاده شود .

altرئیس هیات مدیره انجمن با تقدیم بسته ای حاوی راهبردها و اطلاعات اعضای انجمن و با اشاره به اینکه لازمه همکاری ، داشتن شناخت است گفت انجمن شرکتهای مشاور سرمایه گذاری با رعایت تمام مسیرهای قانونی و اصول حرفه ای به جایگاه کنونی رسیده است و امید است با حمایت بانک بتواند نقش شایسته خودرا در عرصه سرمایه گذاری ایفا کند .

در ادامه جلسه آقای مصطفی خسروشاهلی نایب رئیس انجمن خواسته های انجمن و موضوعات پیش روی حرفه را با مدیرعامل بانک در میان گذاشت و خواستار راهنمائی بانک در این زمینه ها شد .

آقای کورش نیکخو دیگر عضو هیات مدیره انجمن در سخنان خود لازمه تهیه طرحهای خوب و قابل استفاده برای بانک را بروز رسانی آموزش مشاوران دانست و از بانک خواست که آموزش کارشناسان بانک به مشاوران عضو انجمن هم منتقل شود .همچنین سمینارهای دوره ای درزمینه تهیه طرح با همکاری بانک و انجمن برگزار شود .

آقای محمد حسن شادمهر نیز با اشاره به بحث ارتقاء سطح تهیه طرح و به روز رسانی فرمت و الگوی آن در سمینار پارسال بانک صنعت و معدن ،پیشنهاد کرد که انجمن این کار را در قالب یک طرح تحقیقاتی انجام دهد .

alt

پس از سخنان اعضای هیات مدیره انجمن ، آقای علی اشرف افخمی مدیرعامل بانک صنعت و معدن با تاکید بر علاقه واعتقاد بانک به همکاری با مشاور گفت ، هراندازه که بتوانیم بصورت حرفه ای از مشاور استفاده می کنیم .

مدیرعامل بانک صنعت و معدن با بیان اینکه گزارش هدف نیست و گزارش باید از چنان کیفیتی برخوردار باشد که کسی نتواند به آن ایراد بگیرد گفت به عبارت دیگر گزارش باید خودش حرف بزند .بنابراین انتظار بانک از مشاوران ارتقاء و غنای گزارش است و برای تحقق این انتظار باید کمک کنیم تا مشاور راحت گزارش بنویسد .

آقای افخمی تعداد مشاورینی را که بتوانند برای سرمایه گذاران خارجی طرح بنویسند معدود دانست و افزود ماباید خود را با مشاوران خارجی هم تراز ببینیم و توان خود را افزایش دهیم .

مدیرعامل بانک صنعت و معدن بحث نظارت را بسیار مهم دانست و با اشاره به اینکه بانک در این بخش آنچنان که باید از مشاوران استفاده نکرده است گفت اگر مشاور استقلال داشته باشد و درست و به موقع گزارش های نظارتی را ارائه کند ضمن بالابردن اعتبار خود کمک موثری به بانک خواهد کرد .

مدیرعامل بانک صنعت و معدن حوزه دیگری را که مشاوران می توانند به بانک و کشور کمک کنند جذب سرمایه گذاران خارجی دانست و با اشاره به اینکه سرمایه گذاران خارجی هیچ شناختی از کار در ایران ندارند افزود مابه عنوان بانک توسعه ای می توانیم در این زمینه نقش داشته باشیم و با کمک مشاوران و با ایجاد شبکه سرمایه گذاری به سرمایه گذاران خارجی مشاوره بدهیم .

آقای افخمی مدیرعامل بانک صنعت و معدن در پایان سخنان خود بار دیگر بانک و مشاور را یک تیم دانست و گفت نگاه ما به مشاور نگاه به هم تیمی است .بنابراین مشاور هم باید به کمک مابیاید و گزارش را باکیفیت بالا و مطابق استاندارد جهانی تهیه کند و در این مسیر زیر نفوذ هیچکس قرارنگیرد .

وی برقراری نظام ارزشیابی مشاوران را لازم دانست و گفت کار تک تک مشاوران باید ارزیابی شود تا مشاوران قوی از ضعیف مشخص شود تا هریک جایگاه مناسب خود را در سیستم پیدا کنند .